Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2008
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 49 11,75%
4 - 6 punten 89 21,34%
7 - 9 punten 34 8,15%
totaal 172 41,25%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 47 11,27%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 57 13,67%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers 44 10,55%
15-17 punten over de 3 pijlers 40 9,59%
18-20 punten over de 3 pijlers 26 6,24%
+ 20 punten over de 3 pijlers 31 7,43%
totaal 245 58,75%
c) algemeen totaal (a+b) 417 100, -%
TAB 2008 D 293