Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2008
leeftijdsgroepen/ rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 3.347 2.988 1.228 290 87 7.940
6-11 jaar 4.765 3.978 1.597 355 81 10.776
12-17 jaar 7.083 5.069 1.351 220 25 13.748
18-24 jaar 9.300 2.263 222 11 1 11.797
> 25 jaar 2 - - - - 2
totaal 24.497 14.298 4.398 876 194 44.263
TAB 2008 D 292