Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2008
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 7.940 17,94%
6-11 jaar 10.776 24,35%
12-17 jaar 13.748 31,06%
18-24 jaar 11.797 26,65%
> 25 jaar 2 0,-%
totaal 44.263 100, -%
TAB 2008 D 291