Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2008
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 10.318 41,95%
2 kinderen 9.923 40,35%
3 kinderen 3.501 14,24%
4 kinderen 709 2,88%
5 kinderen en meer 143 0,58%
totaal 24.594 100, -%
TAB 2008 D 290