Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2008
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 9.774 40,39%
2 kinderen 9.907 40,94%
3 kinderen 3.597 14,87%
4 kinderen 758 3,13%
5 kinderen en meer 161 0,67%
totaal 24.197 100, -%
TAB 2008 D 289