Aantal adopties in 2011
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
eerste rang 7 100, -%
2de rang en volgende - -
totaal 7 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar 1 14,29%
1 jaar 1 14,29%
2 jaar 2 28,57%
3 - 5 jaar 2 28,57%
6 - 11 jaar - -
12 - 17 jaar 1 14,29%
18 - 24 jaar - -
totaal 7 100, -%
TAB 2011 D 255