Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2011
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 3 2,00%
4 - 6 punten 3 2,00%
7 - 9 punten 3 2,00%
totaal 9 6,00, -%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 69 46,00%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 23 15,33%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers 21 14,00%
15-17 punten over de 3 pijlers 10 6,67%
18-20 punten over de 3 pijlers 7 4,67%
+ 20 punten over de 3 pijlers 11 7,33%
totaal 141 94,00%
c) algemeen totaal (a+b) 150 100, -%
TAB 2011 D 253