Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2011
leeftijdsgroepen / rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 2.976 1.878 506 94 27 5.481
6-11 jaar 1.588 1.055 358 73 19 3.093
12-17 jaar 1.222 749 180 37 8 2.196
18-24 jaar 915 260 40 1 0 1.216
> 25 jaar - - - - - -
totaal 6.701 3.942 1.084 205 54 11.986
TAB 2011 D 252