Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2011
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 5.481 45,73%
6-11 jaar 3.093 25,81%
12-17 jaar 2.196 18,32%
18-24 jaar 1.216 10,15%
> 25 jaar - -
totaal 11.986 100, -%
TAB 2011 D 251