Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2011
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 2.778 41,35%
2 kinderen 2.865 42,65%
3 kinderen 872 12,98%
4 kinderen 169 2,52%
5 kinderen en meer 34 0,51%
totaal 6.718 100, -%
TAB 2011 D 250