Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2011
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 2.676 40,27%
2 kinderen 2.864 43,10%
3 kinderen 892 13,42%
4 kinderen 179 2,69%
5 kinderen en meer 34 0,51%
totaal 6.645 100, -%
TAB 2011 D 249