Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2012
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) 22
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) 20
totaal 42
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2012 D 248