Aantal adopties in 2012
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procenten t.o.v. totaal
eerste rang 5 83,333%
2de rang en volgende 1 16,667%
totaal 6 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar 2 33,333%
1 jaar 2 33,333%
2 jaar - -
3 - 5 jaar 2 33,333%
6 - 11 jaar - -
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal 6 100, -%
TAB 2012 D 247