Aantal adopties in 2011
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procenten t.o.v. totaal
eerste rang 13 87, -%
2de rang en volgende 2 13,33%
totaal 15 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar 1 6,67%
1 jaar 2 13,33%
2 jaar 4 26,67%
3 - 5 jaar 2 13,33%
6 - 11 jaar 3 20,00%
12 - 17 jaar 3 20,00%
18 - 24 jaar - -
totaal 15 100, -%
TAB 2011 D 247