Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2012
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procenten t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 5 1,520%
4 - 6 punten 2 0,608%
7 - 9 punten 3 0,912%
totaal 10 3,040%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 135 41,033%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 6 1,824%
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 42 12,766%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 30 9,119%
12-14 punten over de 3 pijlers 44 13,374%
15-17 punten over de 3 pijlers 25
18-20 punten over de 3 pijlers 23
+ 20 punten over de 3 pijlers 14 4,255%
totaal 319 96,960%
c) algemeen totaal (a+b) 329 100, -%
TAB 2012 D 245