Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2011
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procenten t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 4 1,6%
4 - 6 punten 6 2,3%
7 - 9 punten 4 1,6%
totaal 14 5,43%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 98 37,98%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 52 20,16%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers 39 15,12%
15-17 punten over de 3 pijlers 22
18-20 punten over de 3 pijlers 14
+ 20 punten over de 3 pijlers 19 7,36%
totaal 244 94,57%
c) algemeen totaal (a+b) 258 100, -%
TAB 2011 D 245