Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2012
leeftijdsgroepen / rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 4.806 2.899 832 148 60 8.745
6-11 jaar 2.831 1.865 619 155 36 5.506
12-17 jaar 2.272 1.410 402 66 15 4.165
18-24 jaar 1.827 479 65 7 1 2.379
> 25 jaar - - - - - -
totaal 11.736 6.653 1.918 376 112 20.795
TAB 2012 D 244