Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2011
leeftijdsgroepen / rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 5.045 3.118 888 163 61 9.275
6-11 jaar 2.928 1.975 670 142 36 5.751
12-17 jaar 2.368 1.358 344 68 18 4.156
18-24 jaar 1.726 465 62 4 - 2.257
> 25 jaar - - - - - -
totaal 12.067 6.916 1.964 377 115 21.439
TAB 2011 D 244