Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2012
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procenten t.o.v. totaal
0-5 jaar 8.745 42,053%
6-11 jaar 5.506 26,478%
12-17 jaar 4.165 20,029%
18-24 jaar 2.379 11,440%
> 25 jaar - -
totaal 20.795 100, -%
TAB 2012 D 243