Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2011
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procenten t.o.v. totaal
0-5 jaar 9.275 43,26%
6-11 jaar 5.751 26,82%
12-17 jaar 4.156 19,39%
18-24 jaar 2.257 10,53%
> 25 jaar - -
totaal 21.439 100, -%
TAB 2011 D 243