Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2012
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 5.083 43,311%
2 kinderen 4.735 40,346%
3 kinderen 1.542 13,139%
4 kinderen 298 2,539%
5 kinderen en meer 78 0,665%
totaal 11.736 100, -%
TAB 2012 D 242