Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2011
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 5.207 42,99%
2 kinderen 4.956 40,92%
3 kinderen 1.578 13,03%
4 kinderen 298 2,46%
5 kinderen en meer 72 0,59%
totaal 12.111 100, -%
TAB 2011 D 242