Aantal rechthebbenden volgens het aantal kinderen, op 31 december 2012
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 4.813 41,732%
2 kinderen 4.719 40,917%
3 kinderen 1.595 13,830%
4 kinderen 319 2,766%
5 kinderen en meer 87 0,754%
totaal 11.533 100, -%
TAB 2012 D 241