Aantal rechthebbenden volgens het aantal kinderen, op 31 december 2011
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 4.953 41,51%
2 kinderen 4.964 41,61%
3 kinderen 1.617 13,55%
4 kinderen 320 2,68%
5 kinderen en meer 77 0,65%
totaal 11.931 100, -%
TAB 2011 D 241