Aantal adopties in 2007
indeling van de adopties aantal adopties procent t.o.v. totaal
1) volgens de rang in het onthaalgezin
eerste rang 2 100,00%
2de rang en volgende - -
totaal 2 100, -%
2) volgens de leeftijd van het kind bij de adoptie
minder dan 1 jaar - -
1 jaar - -
2 jaar - -
3 - 5 jaar - -
6 - 11 jaar 1 50,00%
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar 1 50,00%
totaal 2 100, -%
TAB 2007 D 239