Aantal geboorten in 2011
geboorterangen aantal geboorten procent t.o.v. totaal
1ste rang 86 63,70%
2de rang en volgende 49 36,30%
totaal 135 100, -%
TAB 2011 D 238