Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, in de schaal van de wezenbijslag, op 31 december 2011
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 39 31 14 3 - 87
6-11 jaar 217 150 53 14 2 436
12-17 jaar 723 443 101 15 1 1.283
18-24 jaar 1.695 339 28 2 1 2.065
> 25 jaar - - - - - -
totaal 2.674 963 196 34 4 3.871
TAB 2011 D 236-5