Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, in de schaal van de wezenbijslag, op 31 december 2008
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 53 40 12 7 - 112
6-11 jaar 238 192 83 16 3 532
12-17 jaar 861 524 104 17 4 1.510
18-24 jaar 1.615 272 27 1 2 1.917
> 25 jaar - - - - - -
totaal 2.767 1.028 226 41 9 4.071
TAB 2008 D 236-5