Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, in de schaal van de wezenbijslag, op 31 december 2007
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 52 41 14 3 - 110
6-11 jaar 234 206 78 17 4 539
12-17 jaar 922 527 124 20 10 1.603
18-24 jaar 1.639 280 26 4 2 1.951
> 25 jaar - - - - - -
totaal 2.847 1.054 242 44 16 4.203
TAB 2007 D 236-5