Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, in de verhoogde schaal voor invaliden, op 31 december 2011
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 53 40 26 7 2 128
6-11 jaar 132 84 34 11 4 265
12-17 jaar 334 176 46 9 3 568
18-24 jaar 378 64 13 1 - 456
> 25 jaar - - - - - -
totaal 897 364 119 28 9 1.417
TAB 2011 D 236-4