Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, in de verhoogde schaal voor invaliden, op 31 december 2008
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 52 50 27 13 7 149
6-11 jaar 138 120 77 18 6 359
12-17 jaar 397 177 38 18 4 634
18-24 jaar 360 60 7 - - 427
> 25 jaar - - - - - -
totaal 947 407 149 49 17 1.569
TAB 2008 D 236-4