Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, in de verhoogde schaal voor invaliden, op 31 december 2007
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 54 42 26 14 5 141
6-11 jaar 151 125 75 19 8 378
12-17 jaar 406 176 47 14 3 646
18-24 jaar 367 51 5 - - 423
> 25 jaar - - - - - -
totaal 978 394 153 47 16 1.588
TAB 2007 D 236-4