Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, in de verhoogde schaal voor gepensioneerden, op 31 december 2011
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 17 10 6 2 3 38
6-11 jaar 37 20 9 5 4 75
12-17 jaar 136 46 12 2 1 197
18-24 jaar 216 27 - - - 243
> 25 jaar - - - - - -
totaal 406 103 27 9 8 553
TAB 2011 D 236-3