Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, in de verhoogde schaal voor gepensioneerden, op 31 december 2008
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 21 10 - 1 1 33
6-11 jaar 33 29 7 2 1 72
12-17 jaar 140 43 12 2 - 197
18-24 jaar 194 28 3 - - 225
> 25 jaar - - - - - -
totaal 388 110 22 5 2 527
TAB 2008 D 236-3