Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, in de verhoogde schaal voor gepensioneerden, op 31 december 2007
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 14 9 3 1 1 28
6-11 jaar 22 16 7 3 1 49
12-17 jaar 133 39 13 2 1 188
18-24 jaar 154 21 2 - - 177
> 25 jaar - - - - - -
totaal 323 85 25 6 3 442
TAB 2007 D 236-3