Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, in de gewone schaal, op 31 december 2011
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 266 123 65 21 9 484
6-11 jaar 518 338 97 21 10 984
12-17 jaar 1.311 612 146 27 9 2.105
18-24 jaar 2.917 438 51 7 1 3.414
> 25 jaar 1.670 25 4 1 - 1.700
totaal 6.682 1.536 363 77 29 8.687
TAB 2011 D 236-2