Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, in de gewone schaal, op 31 december 2008
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 273 124 47 14 10 468
6-11 jaar 461 311 98 31 11 912
12-17 jaar 1.400 618 139 16 11 2.184
18-24 jaar 2.492 350 31 3 - 2.876
> 25 jaar 1.785 34 6 1 - 1.826
totaal 6.411 1.437 321 65 32 8.266
TAB 2008 D 236-2