Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, in de gewone schaal, op 31 december 2007
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 263 126 50 18 13 470
6-11 jaar 466 323 101 28 15 933
12-17 jaar 1.427 601 142 29 15 2.214
18-24 jaar 2.471 356 34 2 - 2.863
> 25 jaar 1.827 37 6 1 - 1.871
totaal 6.454 1.443 333 78 43 8.351
TAB 2007 D 236-2