Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2011
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 375 204 111 33 14 737
6-11 jaar 904 592 193 51 20 1.760
12-17 jaar 2.504 1.277 305 53 14 4.153
18-24 jaar 5.206 868 92 10 2 6.178
> 25 jaar 1.670 25 4 1 - 1.700
totaal 10.659 2.966 705 148 50 14.528
TAB 2011 D 236-1