Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2008
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 399 224 86 35 18 762
6-11 jaar 870 652 265 67 21 1.875
12-17 jaar 2.798 1.362 293 53 19 4.525
18-24 jaar 4.661 710 68 4 2 5.445
> 25 jaar 1.785 34 6 1 - 1.826
totaal 10.513 2.982 718 160 60 14.433
TAB 2008 D 236-1