Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2007
leeftijdsgroep / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 383 218 93 36 19 749
6-11 jaar 873 670 261 67 28 1.899
12-17 jaar 2.888 1.343 326 65 29 4.651
18-24 jaar 4.631 708 67 6 2 5.414
> 25 jaar 1.827 37 6 1 - 1.871
totaal 10.602 2.976 753 175 78 14.584
TAB 2007 D 236-1