Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep, op 31 december 2011
leeftijdsgroep / rang aantal rechtgevende kinderen procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 737 5,07%
6-11 jaar 1.760 12,11%
12-17 jaar 4.153 28,59%
18-24 jaar 6.178 42,52%
> 25 jaar 1.700 11,70%
totaal 14.528 100, -%
TAB 2011 D 235