Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep, op 31 december 2008
leeftijdsgroep / rang aantal rechtgevende kinderen procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 762 5,28%
6-11 jaar 1.875 12,99%
12-17 jaar 4.525 31,35%
18-24 jaar 5.445 37,73%
> 25 jaar 1.826 12,65%
totaal 14.433 100, -%
TAB 2008 D 235