Aantal rechtgevende kinderen volgens rechtsgrond en leeftijdsgroep, op 31 december 2011
leeftijdsgroep / rechtsgrond Wees (*) Gepensioneerd (*) Invalide (*) Gepensioneerd (**) Invalide (***) Wees (****) totaal
0-5 jaar 19 243 222 38 128 87 737
6-11 jaar 125 650 209 75 265 436 1.760
12-17 jaar 276 1.528 301 197 568 1.283 4.153
18-24 jaar 348 2.827 239 243 456 2.065 6.178
> 25 jaar 1.326 363 11 - - - 1.700
totaal 2.094 5.611 982 553 1.417 3.871 14.528
(*) gewone schaal; (**) verhoogde schaal voor gepensioneerden; (***) verhoogde schaal voor invaliden; (****) wezenbijslag
TAB 2011 D 234