Aantal rechtgevende kinderen volgens rechtsgrond en leeftijdsgroep, op 31 december 2008
leeftijdsgroep / rechtsgrond Wees (*) Gepensioneerd (*) Invalide (*) Gepensioneerd (**) Invalide (***) Wees (****) totaal
0-5 jaar 11 249 208 33 149 112 762
6-11 jaar 129 618 165 72 359 532 1.875
12-17 jaar 302 1.634 248 197 634 1.510 4.525
18-24 jaar 332 2.336 208 225 427 1.917 5.445
> 25 jaar 1.331 479 16 - - - 1.826
totaal 2.105 5.316 845 527 1.569 4.071 14.433
(*) gewone schaal; (**) verhoogde schaal voor gepensioneerden; (***) verhoogde schaal voor invaliden; (****) wezenbijslag
TAB 2008 D 234