Bijslagtrekkenden volgens rechtsgrond en aantal kinderen, op 31 december 2011
rechtsgrond / aantal kinderen in het gezin 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties - - - - - -
wezen 1.713 139 25 7 - 1.884
gepensioneerden 3.085 849 209 40 7 4.190
invaliden 389 176 50 13 6 634
verhoogde schaal
gepensioneerden 305 77 18 6 2 408
invaliden 543 245 93 17 7 905
wezenbijslag
wezen 1.764 751 159 28 3 2.705
totaal 7.799 2.237 554 111 25 10.726
TAB 2011 D 233