Bijslagtrekkenden volgens rechtsgrond en aantal kinderen, op 31 december 2008
rechtsgrond / aantal kinderen in het gezin 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties - - - - - -
wezen 1.696 162 27 1 - 1.886
gepensioneerden 2.953 800 186 36 11 3.986
invaliden 378 150 36 11 1 576
verhoogde schaal
gepensioneerden 283 87 16 3 2 391
invaliden 553 255 99 36 12 955
wezenbijslag
wezen 1.817 786 178 30 5 2.816
totaal 7.680 2.240 542 117 31 10.610
TAB 2008 D 233