Bijslagtrekkenden volgens rechtsgrond en aantal kinderen, op 31 december 2007
rechtsgrond / aantal kinderen in het gezin 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties - - - - - -
wezen 1.711 170 31 1 - 1.913
gepensioneerden 3.000 791 188 40 14 4.033
invaliden 355 144 32 11 5 547
verhoogde schaal
gepensioneerden 240 59 19 4 2 324
invaliden 594 243 103 33 13 986
wezenbijslag
wezen 1.881 794 188 31 8 2.902
totaal 7.781 2.201 561 120 42 10.705
TAB 2007 D 233