Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2011
aantal kinderen aantal bijslagtrekkende gezinnen procent t.o.v. totaal
1 kind 7.799 72,71%
2 kinderen 2.237 20,86%
3 kinderen 554 5,17%
4 kinderen 111 1,03%
5 kinderen en meer 25 0,23%
totaal 10.726 100, -%
TAB 2011 D 232