Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2008
aantal kinderen aantal bijslagtrekkende gezinnen procent t.o.v. totaal
1 kind 7.680 72,38%
2 kinderen 2.240 21,11%
3 kinderen 542 5,11%
4 kinderen 117 1,10%
5 kinderen en meer 31 0,29%
totaal 10.610 100, -%
TAB 2008 D 232